Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 14.03.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Den siste tiden har det kommet fram at Samarbeidsregjeringen legger opp til en mindre forsvarsstruktur enn det Stortinget vedtok den 13. juni 2001. Dette samsvarer ikke med de klare formuleringene i Sem-erklæringen om å fullfinansiere Stortingets vedtak, eller med de signaler statsråden tidligere har gitt i denne sal.

Står statsråden fast på at Heimevernet skal utvikles i samsvar med det Stortinget vedtok i juni 2001?


Les hele debatten