Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 14.03.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): I muntlig spørretime 21. november 2001 forsikret statsråden at hun var svært opptatt av å opprettholde en høy vernepliktsprosent. Hun sa videre at det vedtaket Stortinget fattet 13. juni under behandlingen av innstillingen til St.prp. nr. 45 for 2000-2001, var riktig.

Står statsråden fast på en vernepliktsandel på 50 pst.?


Les hele debatten