Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Om å bidra til å finne permanente løsninger for lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien og restavfall med høyere stråleverdi som oppstår ved volumreduksjon av slikt avfall

Datert: 21.03.2002
Besvart: 10.04.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Store mengder lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien blir i dag midlertidig lagret flere steder langs kysten vår. Bl.a. i forbindelse med opphogging av plattformer blir det avdekket mer av denne typen avfall. SIM Næring mener de kan ta i bruk en metode der en oppnår 98 pst. volumreduksjon av avfallet. Det resterende avfallet vil da ha en høyere stråleverdi. Institutt for energiteknikk sier nei til å lagre restavfallet permanent i Himdalen.

Vil statsråden bidra til å finne permanente løsninger for slikt avfall?


Les hele debatten