Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til forsvarsministeren

Om tiltak for å bedre helsen til norske soldater i internasjonal tjeneste, da disse etter tjenesten har "miljøbetingede lidelser" dobbelt så ofte som folk flest

Datert: 21.03.2002
Besvart: 10.04.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): I Stavanger Aftenblad 21. mars i år står det å lese at soldater som har vært i internasjonal tjeneste for Forsvaret har nesten dobbelt så ofte "miljøbetingede lidelser" som folk flest.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre helsen til norske soldater i internasjonal tjeneste, og hvilken oppfølging kan de som har avtjent internasjonal tjeneste forvente fra Forsvaret?


Les hele debatten