Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre at alle barn får et gratis leirskoleopphold i løpet av grunnskolen, da kommunene nå kutter på dette området

Datert: 22.03.2002
Fremsatt av: Signe Øye (A)
Besvart: 10.04.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I statsbudsjettet for 2002 ble det lagt inn ekstra midler til kommunene for å gjøre også reise og opphold i leirskolene gratis fra høsten av. Nå får vi meldinger fra mange om at kommunene kutter i leirskoleopphold.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle barn får et gratis leirskoleopphold i løpet av grunnskolen?


Les hele debatten