Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om å hindre at Statskog bruker midler til etablering av en skog- og utmarksportal på Internett som gir negative effekter for private NORSKOGs portal

Datert: 22.03.2002
Besvart: 10.04.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Statskog satser statlige midler til etableringen av en skog- og utmarksportal på Internett. Private NORSKOG som tidligere har etablert portalen "skoginfo.no", dekker omsetning av jakt, fiske og tomter mv. Statskog er fritatt for merverdiavgift på omsetning av jakt og fiske.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at Statskog bruker fellesskapets midler til etablering som gir negative effekter for private aktører?


Les hele debatten