Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å motverke utviklinga mot ein stadig dårlegare fysisk form blant norsk ungdom, t.d. ved å styrke den fysiske fostringa i skulen

Datert: 16.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): Sesjoneringa i Forsvaret gjev eit godt bilete av den fysiske forma til norsk ungdom. I seinare år har denne vorte stadig dårlegare.

Vil statsråden gjera noko for å motvirke dette, til dømes ved å styrke den fysiske fostringa i skulen?


Les hele debatten