Spørretimespørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til nærings- og handelsministeren

Om å utsette Sjøfartsdirektoratets frist for installering av såkalt tørrskodd evakueringsutstyr på hurtiggående passasjerfartøy, da typegodkjent utstyr ikke har vært mulig å skaffe

Datert: 03.04.2002
Besvart: 10.04.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Sjøfartsdirektoratet har iverksatt særnorske regler om installering av såkalt tørrskodd evakueringsutstyr på eksisterende hurtiggående passasjerfartøy. Det har frem til nå ikke vært mulig å skaffe typegodkjent utstyr fra noen av verdens utstyrsprodusenter som tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav og egner seg for disse fartøyene. Sjøfartsdirektoratet har fastsatt 30. juni som absolutt siste frist for installering.

Vil statsråden ta initiativ til utsettelse av fristen?


Les hele debatten