Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

Om soningskøer som mulig følge av at domsinntaket nedjusteres for å få flere varetektsplasser

Datert: 16.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): For å sikre flere varetektsplasser i anstalt skal blant annet fengselsdirektørene ifølge Justisdepartementet justere ned domsinntaket, hvilket innebærer at færre blir innkalt til soning. Kan dette medføre at det opparbeides en soningskø og at tiden fra rettskraftig dom til gjennomføring av straffereaksjonen forlenges, og hva vil justisministeren gjøre for at dette eventuelt ikke skal skje?


Les hele debatten