Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til statsministeren

Om å støtte Luxemburgs krav om reforhandling av EUs patentdirektiv, for å bidra til å rette opp den uheldige motsetningen mellom dette og FNs konvensjon om biologisk mangfold

Datert: 04.04.2002
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 10.04.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): FNs konvensjon om biologisk mangfold står på dagsorden i Haag 9.-17. april. Patentrettigheter og eierskap til genressursene i naturen vil stå sentralt. Luxemburg krevde nylig reforhandling av EUs patentdirektiv ut fra etiske grunner.

Vil Regjeringen Bondevik støtte dette kravet for å bidra til å rette opp det svært uheldige motsetningsforholdet mellom internasjonalt regelverk, representert ved Biodiversitetskonvensjonen, og regionalt regelverk, representert ved EUs patentdirektiv?


Les hele debatten