Muntlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om å endre tomtefesteloven eller i det minste foreslå avbøtende tiltak, med bakgrunn i urimelige leieøkninger som har kommet etter ikrafttredelsen

Datert: 20.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A):


Les hele debatten