Spørretimespørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til sosialministeren

Om at Oppland og andre fylkeskommuner ikke er blitt tildelt midler til metadonprosjektet

Datert: 16.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): Fylkeskommunene er svært skuffet over tildelingen av midler til metadonprosjektet siden de var bedt om å utrede behovet og forespeilet midler. I Oppland er behovet stort, og søknad for 10 klienter er innsendt. Kompetanse og nærhet anses som nødvendig for behandlingen etter innledende avrusnings- og stabiliseringsperiode ved senteret i Oslo.

Hvordan skal dette finansieres, når Oppland ikke får egne midler?


Les hele debatten