Muntlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til statsministeren

Om å forskuttere attføringspenger fordi Aetat ikke har fått på plass et datasystem som er slik at folk får pengene de skulle hatt, og å dekke ev. inkassogebyrer staten har påført dem

Datert: 06.03.2002
Besvart: 06.03.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV):


Les hele debatten