Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

Om hvorvidt Regjeringens jernbanepolitikk går ut på å få lagt ned så mange strekninger at det blir mulig å gjennomføre KrFs program med 25 pst. prisreduksjon på det lille som er igjen

Datert: 06.03.2002
Besvart: 06.03.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV):


Les hele debatten