Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at Regjeringen ikke vil prioritere statlige tilskudd til lavinnskuddsboliger for ungdom i en situasjon hvor unge har store problemer med å komme inn på boligmarkedet

Datert: 06.03.2002
Besvart: 06.03.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten