Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til finansministeren

Datert: 16.01.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): Har Regjeringen innsikt i konkurransesituasjonen i aksjemeglerbransjen, og hvis ikke, vil den anmode Konkurransetilsynet om å undersøke saken?


Les hele debatten