Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å medvirke til rask behandling av søknaden fra Wang Toppidrett om å etablere en toppidrettslinje ved Kirkeparken videregående skole i Moss

Datert: 10.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Wang Toppidrett har søkt om etablering av en avdeling ved Kirkeparken videregående skole i Moss. Det er bred politisk enighet både i fylkeskommunen og på kommunalt nivå i Østfold om en slik etablering av en toppidrettslinje. Av hensyn til de mange aktuelle søkerne er det ønskelig at skolen kan starte opp fra høsten 2002. Saken har nå stoppet opp i departementet.

Kan statsråden medvirke til at saken behandles raskt slik at oppstart høsten 2002 er mulig?


Les hele debatten