Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Om å hindre skatteunndragelser fra utenlandske selskap som er etablert i Norge

Datert: 16.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av finansminister Gudmund Restad

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Det er i det siste framkommet at utenlandske selskap som er etablert i Norge unndrar store beløp fra beskatning.

Hvilke tiltak vil Regjeringen sette i verk for i hindre disse skatteunndragelsene?


Les hele debatten