Spørretimespørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til sosialministeren

Om rett til omsorgspenger ved pleie av barn i hjemmet etter sykehushopphold

Datert: 10.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Rett til omsorgspenger ved pleie av barn i hjemmet etter sykehusopphold gis i dag etter folketrygdloven § 9-10, når sykehusoppholdet har vart i syv dager. Den medisinske utviklingen har medført stadig kortere liggetider.

Vil statsråden endre regelen slik at praktiseringen blir i tråd med moderne medisinske behandlingsprinsipper, og at det avgjørende for tilståelse av pleiepenger blir en vurdering av behovet for kontinuerlig tilsyn og pleie fra en av foreldrene i rehabiliteringsfasen?


Les hele debatten