Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til forsvarsministeren

Om oppfyllelse av forutsetningene i stortingsvedtaket om Regionfelt Østlandet mht. støy, forurensning til vann og antall berørte bosettinger

Datert: 11.04.2002
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 17.04.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): En vellykket gjennomføring av Regionfelt Østlandet fordrer at forutsetningene i stortingsvedtaket oppfylles.

Mener statsråden at forutsetningene i Stortingets vedtak om støy, forurensing til vann og antall berørte bosettinger etter dagens gjennomføringsplaner fortsatt ligger fast og vil bli oppfylt?


Les hele debatten