Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til samferdselsministeren

Om å bidra til økte bevilgninger til fylkesvegene i år, da deler av fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag er i så dårlig stand at teleløsningen forårsaker full trafikkstopp

Datert: 11.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Deler av fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag er i så dårlig stand at teleløsningen forårsaker full stopp i trafikken. Dette er et resultat av for lite penger til utbedringer og vedlikehold over lengre tid. Vegsjefen påpeker at det trengs mer penger i inneværende år for at situasjonen skal bli bedre neste år. Folk som rammes, bryr seg ikke om hvem som "har skylda", men ser at det ikke finnes penger hos andre enn staten.

Vil statsråden bidra til at det bevilges mer til fylkesvegene i år?


Les hele debatten