Spørretimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til justisministeren

Om hvorvidt det er tilstrekkelig hjemmel i norsk lov til at nordmenn som utsettes for seksuelle overgrep og grov vold i utlandet, kan gis støtte til stedlig bistandsadvokat

Datert: 18.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): I dag tilkjennes voldsofre og ofre for seksuelle overgrep begått i Norge, rett til bistandsadvokat etter straffeprosessloven § 107a. De norske reisevaner har endret seg i vesentlig grad de siste årene. Dette har også medført at nordmenn oftere blir utsatt for seksuelle overgrep og grov vold i utlandet.

Foreligger det tilstrekkelig hjemmel i norsk lovgivning til at voldsofre og ofre for seksuelle overgrep kan gis økonomisk støtte til stedlig bistandsadvokat i utlandet?


Les hele debatten