Muntlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Om å endre loven slik at allmennhetens frie ferdsel i strandsonen blir reell, da byggeaktiviteten har vært betydelig på tross av byggeforbudet i 100-metersbeltet

Datert: 13.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A):


Les hele debatten