Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om å legge forholdene til rette for snøscooterkjøring her til lands, i tråd med det stortingsflertallet tidligere har bedt om

Datert: 13.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten