Muntlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til sosialministeren

Om at mange som venter på attføringspenger de har krav på, nå er avhengige av sosialhjelp, og om å gi sosialkontorene et entydig signal om hvordan dette skal løses

Datert: 13.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A):


Les hele debatten