Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kultur- og kirkeministeren

Om vederlagsfri overføring av friområdet Storesand på Hvaler til Direktoratet for naturforvaltning, da Opplysningsvesenets fond har foreslått overfor Oslofjordens Friluftsråd å heve leien fra 300 til 130 000 kr året

Datert: 16.04.2002
Besvart: 24.04.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Opplysningsvesenets fond, som eier Storesand på Hvaler, har overfor Oslofjordens Friluftsråd foreslått å oppjustere leieprisen fra 300 kr til 130 000 kr årlig. Storesand er et friområde som benyttes, og har i årtier vært benyttet som badeplass og teltområde. Oslofjordens Friluftsråd drifter området.

Vil statsråden ta initiativ til at dette friområdet kan overføres Direktoratet for naturforvaltning vederlagsfritt, slik andre liknende statseiendommer har blitt?


Les hele debatten