Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 17.04.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Regjeringen har varslet at det skulle innføres 0-toleranse når det gjelder utslipp av olje fra oljeinstallasjonene på norsk sokkel. De samme retningslinjer legges tydeligvis ikke til grunn når det gjelder oljeutslipp fra krigsvrakene i Narvik havn. Disse vrakene har over lang tid lekket betydelige mengder olje. Dette er departementet gjort oppmerksom på uten at noe er skjedd.

Legger statsråden samme 0-toleranse til grunn for utslipp fra disse vrakene som fra oljeinstallasjonene?


Les hele debatten