Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om opprustning av E16 over Fillefjell for å få redusert det store ulykkesantallet

Datert: 17.04.2002
Besvart: 24.04.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I Innst. S. nr. 119 for 2000-2001 og Budsjett-innst. S. nr. 13 for 2001-2002 bes det om en bedring av trafikkaviklingen og opprustning av E16 i Lærdalsdalen og Fillefjell. Spesielt strekningen Steinklepp-Øye ble fremhevet. Etter en vinter med ofte stengte fjelloverganger Øst-Vest har trafikkuhellene over Fillefjell økt dramatisk, og spesielt ved Øye.

Vil statsråden sette i gang utbedringer på denne strekningen i sommer for å få redusert det store antall ulykker?


Les hele debatten