Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Om protest mot og utreiing av Israel si øydelegging av norskstøtta infrastruktur på palestinsk jord, som Folkets Hus i Nablus og Palestinian Central Bureau of Statistics

Datert: 20.03.2002
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 17.04.2002 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Folkets Hus i Nablus og Palestinian Central Bureau of Statistics er begge eksempel på norskstøtta infrastruktur på palestinsk jord som er blitt øydelagd av israelske angrep dei siste månadene. Landsorganisasjonen og Statistisk sentralbyrå i Noreg har ved sine øvste leiarar protestert og bedt om forklaring.

Kva for tiltak har Noreg sett i verk for å utgreie kva som har skjedd, og på kva slags måte har ein protestert og fordømt desse handlingane overfor Israel?


Les hele debatten