Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til sosialministeren

Om manglende tilbakevirkende kraft for en lovendring som gjør at forsørgere som er trygdemottakere, får beholde forsørgertillegget i folketrygden hvis den andre forsørgeren faller fra

Datert: 10.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): 1. mai i år iverksettes en lov som gjør at gjenlevende forsørgere som er trygdemottakere får beholde forsørgertillegget i folketrygden dersom den andre forsørgeren faller fra. Gjennom pressen opplyser imidlertid Rikstrygdeverket at den nye loven ikke får tilbakevirkende kraft.

Var ikke målet med denne lovendringen å bedre situasjonen for alle barn som er forsørget av trygdede, og ikke bare for de som kommer i en slik situasjon etter 1. mai 2002?


Les hele debatten