Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til fiskeriministeren

Om at en fisker i gruppe II som mistet båten sin i forlis, ikke gis anledning til å leie annen båt for å kunne delta i fisket

Datert: 11.04.2002
Besvart: 24.04.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): I et oppslag i Fiskeribladet den 9. april framgår det at en fisker i gruppe II som har mistet båten sin i forlis ikke gis anledning til å leie annen båt for å kunne delta i fisket.

Vil statsråden ta initiativ til endringer i dagens praksis slik at fiskere som blir rammet av slike uhell ikke blir fratatt sine muligheter til å delta i fisket?


Les hele debatten