Spørretimespørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til miljøvernministeren

Om nye grep for å nå målet om at støyplagen i løpet av ti år skal reduseres med 25 prosent

Datert: 18.04.2002
Besvart: 24.04.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Storting og regjering har som mål at støyplagen i løpet av 10 år skal reduseres med 25 pst.. I en nylig utkommet rapport fra Transportøkonomisk institutt og Miljøakustikk AS "Mye skrik og lite ull - dagens støyregelverk i praksis" (jf. tidsskriftet Samferdsel, febr. 2002), konkluderes det med at man med dagens regelverk og satsing ikke vil være i nærheten av å nå et slikt mål.

Vil statsråden foreta noen nye grep for å nå målsettingen?


Les hele debatten