Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeriministeren

Om ev. problemer for hvalfangsten pga. de store lagrene av hvalspekk, og hva som gjøres for å finne alternative bruksmåter for spekket

Datert: 18.04.2002
Besvart: 24.04.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Lagrene av hvalspekk utgjør nå om lag én million tonn, og vil øke med ytterligere 300 000 kilo i løpet av sommeren.

Kan de store lagrene av spekk skape problemer for hvalfangsten, og hva gjøres for å finne alternative bruksmåter for dette spekket?


Les hele debatten