Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om å nedsette en tverrdepartemental gruppe med ansvar for å koordinere tiltak for barn og unge, i lys av voldsutvikling i ungdomsmiljøene

Datert: 18.04.2002
Besvart på vegne av: Barne- og familieministeren
Besvart: 24.04.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Det har på 4 uker vært tre tragiske drap i Moss. Tre unge mennesker er drept. Fellestrekket ved disse drapene er at de som utførte drapene har dommer for vold og trusler. Faren til den ene tiltalte på 19 år har også bedt om hjelp fra barnevernet. Det er en voldsutvikling i de ulike ungdomsmiljøene som har ulike årsaker. Vi må tenke nytt.

Vil statsråden ta initiativ til å nedsette en tverrdepartemental gruppe som har ansvar for å koordinere tiltak for barn og unge?


Les hele debatten