Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruksministeren

Om å sørge for at melkeprodusentene i Nord-Norge får utbetalt det driftstilskuddet for melk de har rett til etter jordbruksavtalen

Datert: 18.04.2002
Besvart: 24.04.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Driftstilskudd for melk i Nord-Norge for i fjor er ifølge jordbruksavtalen 66 000 kr. Likevel har melkeprodusentene fått utbetalt langt mindre. Tall fra Landbruksdepartementet viser at det står 130 mill. kr ubrukt på posten driftstilskudd for melk.

Vil statsråden sørge for at melkeprodusentene får utbetalt det de har rett til etter jordbruksavtalen?


Les hele debatten