Spørretimespørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 18.04.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Skolelinux-prosjektet har vist til at en gjennomsnittlig norsk skole bruker ca. 100 000 kr årlig på innkjøp av programvare. Statskonsult har pekt på opplæringskostnader som argument mot bruk av programvare basert på åpen kildekode i forvaltningen. Skolelinux er et fullverdig og gratis operativsystem til bruk i norske skoler, som sikrer slik opplæring gjennom skoleverket.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å stimulere til bruk av programvare basert på åpen kildekode?


Les hele debatten