Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om anledning til å bruke mer skjønn for å kunne fjerne skilter med vinterfartsgrenser før 15. april, med henvisning til riksveg 2 i Hedmark

Datert: 18.04.2002
Besvart: 24.04.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mandag 15. april ble de omstridte skiltene med vinterfartsgrense tatt ned langs riksvei 2 i Hedmark. Dette er forøvrig én uke etter det ble forbudt å kjøre med piggdekk.

Er statsråden av den oppfatning at det må være lov å bruke mer skjønn slik at f.eks. på nevnte vei med tørr og god asfalt over lang tid kunne være mulig å fjerne disse tidligere og ikke etter pålegg fra sentrale myndigheter?


Les hele debatten