Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt opplæringsloven med forskrifter er til hinder for at skoler kan skaffe ekstra ressurser i form av utlån, gaver, tilskudd eller sponsing

Datert: 02.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Mange skoler sliter med dårlige bygninger, nedslitt utstyr og mangel på undervisningsmateriell. Lånemuligheten fra staten vil ikke avhjelpe alt. Et supplement til manglende eller mangelfull bevilgning fra kommune eller fylkeskommune kan være hjelp fra andre i form av utlån, gaver, tilskudd eller sponsing. Slik tilgang på ekstra ressurser kan tenkes organisert i samarbeid mellom Foreldrenes Arbeidsutvalg og skoleledelsen.

Er opplæringsloven med forskrifter til hinder for at driftige skoler kan skaffe ressurser slik?


Les hele debatten