Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til landbruksministeren

Om at Landbruksdepartementet har gjort om vedtaket om konsesjonsplikt på strandeigedomen "Solvang" på Åkerøya utafor Lillesand utan at statsråden har vore orientert

Datert: 20.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten