Muntlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om bekjempelse av narkotikaproblemene i skolen, om nødvendig ved hjelp av utradisjonelle tiltak

Datert: 20.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP):


Les hele debatten