Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å gjøre historiske funn tilgjengelig i museer nærmest funnstedene, da en rekke funn fra hele landet finnes i samlinger ved universitetene i Oslo og Bergen. (Trukket tilbake)

Datert: 21.01.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): En rekke verdifulle historiske funn fra hele landet finnes i dag i historiske samlinger knyttet til universitetene i Oslo og Bergen. Samtidig finnes betydelig arkeologisk og konservatorisk kompetanse andre steder, for eksempel ved Arkeologisk museum i Stavanger.

Bør det ikke være slik at historiske funn i større grad enn i dag gjøres tilgjengelig for publikum i museer som ligger nærmest funnstedene, så sant de tekniske forutsetningene er tilfredsstillende når det gjelder sikkerhet og bevaring av gjenstandene?


Les hele debatten