Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til finansministeren

Om å fjerne eller revurdere deler av eiendomsskatten, med henvisning til rettsaker mellom kommune og innbyggere i Arendal og Grimstad

Datert: 24.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Eiendomsskatt er tidligere innført i Arendal og Grimstad. Folk her raser, og flere rettssaker er på gang mot ulovlig innført eiendomsskatt. I Homborsund vant nylig innbyggerne i Sand tingrett, og det ble slått fast at Grimstad kommune ikke hadde rett til å innføre eiendomsskatt der. Eiendomsskatt er ofte en kilde for et utall konflikter og rettssaker mellom kommunen og innbyggere.

Vil Regjeringen vurdere å fjerne eller revurdere deler av denne forhatte boligskatten i den nærmeste fremtid?


Les hele debatten