Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorvidt samme 0-toleranse legges til grunn for oljeutslipp fra krigsvrakene i Narvik havn som for utslipp fra oljeinstallasjonene på norsk sokkel

Datert: 24.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Regjeringen har varslet at det skulle innføres 0-toleranse når det gjelder utslipp av olje fra oljeinstallasjonene på norsk sokkel. De samme retningslinjer legges tydeligvis ikke til grunn når det gjelder oljeutslipp fra krigsvrakene i Narvik havn. Disse vrakene har over lang tid lekket betydelige mengder olje. Dette er departementet gjort oppmerksom på uten at noe er skjedd.

Legger statsråden samme 0-toleranse til grunn for utslipp fra disse vrakene som fra oljeinstallasjonene?


Les hele debatten