Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om tiltak for å bedre smittevernet ved norske sykehus, med henvisning til oppslag om Ullevål sykehus

Datert: 18.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I en artikkel i Dagbladet av 18. april i år blir det "slått alarm" om et smittevern ute av kontroll ved Ullevål sykehus. Ifølge smittevernansvarlig er dødsfall og unødige lidelser dagligdags på grunn av for dårlig smittevern. Det er videre grunn til å tro at denne situasjonen ikke bare gjelder dette sykehuset.

Hva vil statsråden foreta seg for å bedre smittevernet ved norske sykehus?


Les hele debatten