Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt et kutt på 15 pst. i gjennomsnittlig støtte til lærebedrifter kan sies å være "en mindre reduksjon", som det ble varslet om i statsbudsjettet

Datert: 18.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I statsbudsjettet for 2002 ble det varslet at det ville bli foretatt "ein mindre reduksjon i satsane til bedrifter som tek inn lærlingar." I rundskriv F-12-02 fra departementet, datert 26. februar 2002, ble det redegjort for nye satser for støtte til lærebedrifter, samtidig som det ble foretatt en omlegging av støttesystemet. Det viser seg da at gjennomsnittlig støtte til lærebedriftene var redusert med 15 pst. for lærlinger tatt opp fra og med 2002.

Mener statsråden at et kutt på 15 pst. er en mindre reduksjon?


Les hele debatten