Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til forsvarsministeren

Om Forsvarets og NATOs planer om arealbåndlegging og øvinger i Halkavarre i Finnmark, sett i forhold til forpliktelser overfor samene etter Grunnloven, folkeretten og internasjonale konvensjoner

Datert: 18.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Forsvaret og NATO vil båndlegge store arealer i samiske områder i Finnmark for å øve bombing fra jagerfly og kamphelikopter og for å teste ut nye kryssermissiler.

Er det Regjeringens intensjon å gjennomføre Forsvarets nye planer i Halkavarri i Finnmark, og er dette i tråd med Norges forpliktelser i forhold til Grunnloven § 110 a, folkerettslige forpliktelser og internasjonale konvensjoner som Norge har ratifisert?


Les hele debatten