Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til forsvarsministeren

Om myndighetenes vilje til å gjennomføre en sesjon for utskrivningspliktige ungdommer i Longyearbyen på Svalbard

Datert: 21.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Det har en tid versert tvil om myndighetenes vilje til å gjennomføre en sesjon for utskrivningspliktige ungdommer i Longyearbyen på Svalbard. Norsk lov sier at utskrivningsplikten omfatter alle norske menn som oppholder seg i landet, Svalbard inkludert. Svalbardtraktaten slår fast forbudet mot militær aktivitet på Svalbard. Norge har imidlertid full suverenitet på øygruppen. Russerne erkjenner i dag fullt ut at norsk lov gjelder på Svalbard.

Oppfatter statsråden en skarve sesjon som militær aktivitet?


Les hele debatten