Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Datert: 24.04.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I muntlig spørretime 24. april d.å. uttalte kommunalminister Erna Solberg blant annet at det var ressursmangel i Forsvaret som gjorde at Regjeringen ikke brukte Forsvaret til å sende ut asylsøkere.

Hvilke ressurser var det eventuelt snakk om å bruke, og mener statsråden at det er prinsipielt sett i orden å bruke Forsvarets mannskaper og ressurser til denne typen sivile oppgaver?


Les hele debatten