Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til fiskeriministeren

Om å gjera om vedtaket om å leggja ned fiskerikontora i Austevoll og Bømlo, som er to av dei største fiskeri- og havbrukskommunane

Datert: 25.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Fiskerikontora i to av dei største fiskeri- og havbrukskommunane Austevoll og Bømlo vert no nedlagde og sentraliserte til Bergen. Hordaland blir då det einaste fylket som vert ståande med eitt fiskerikontor.

Vil statsråden gjera om dette vedtaket, og samstundes vurdera korleis desse kontora kan styrkjast for å møta framtida?


Les hele debatten