Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Om tiltak for å fremme bruk av alternativt drivstoff som kan gi reduserte CO¨2-utslipp fra transportsektoren, med henvisning til et gassprosjekt for busser i Fredrikstad

Datert: 25.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): CO2-utslippene fra veitrafikk har økt med 6 pst. siden 2000 og står nå for 23 pst. av utslippene. Fredrikstad kommune har startet et prosjekt for bruk av gass fra det kommunale renseanlegget til drift av Fredrikstaddistriktets Rutebiler sine busser som kan gi en reduksjon i CO2-utslipp på 950 tonn pr. år.

Hva vil statsråden gjøre for å fremme bruken av alternativt drivstoff som kan sørge for at utslippene fra transportsektoren reduseres - og at ekstrakostnadene ved anskaffelse av gassbusser utlignes?


Les hele debatten